Yönetim Geliştirme Uzmanı (YGM-01)

Anadolu Ajansı / Ankara
Yayın Tarihi: 7.10.2021

Uluslararası bir markaya dönüşen Anadolu Ajansı (AA), bir asrı aşan köklü tarihi ve habercilik birikiminden kaynaklanan tecrübesini yenilikçi ve atılımcı yaklaşımlarla belirlenecek hedef ve stratejilere taşıyor. Bu doğrultuda kurumumuzun kolektif yapısını ayakta tutan en önemli mekanizmanın yapılan işten ziyade işin hangi yöntemle yapıldığı ilkesel tutumunun ve hedefler doğrultusunda ilerlemenin sürdürülebilirliğinin önemine inanıyoruz.

Yeni kurduğumuz Yönetim Geliştirme Müdürlüğümüz, kurumumuzu daha ileriye götürerek alanında sayılı ajanslar arasına taşıyacak yönetim sistemlerinin planlanması, kurulumu, geliştirilmesi, takibi ve izlenmesinden oluşan görevlerini yürütmeye başladı.

Bu çerçevede; Anadolu Ajansı Yönetim Geliştirme Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere ‘‘Yönetim Geliştirme Uzmanları’’ arıyoruz.

İş Tanımı

 • Ulusal ve uluslararası yönetim sistemlerinin uygulanması, işletilmesi ve gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlamak,

 • Müdürlük dışında sistemlerden sorumlu birimlerin görevlileriyle istişare hâlinde ilgili sistemin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 • Kalite Yönetim Sistemi (KYS), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve diğer kurulacak sistemleri yönerge, usul, esas, prosedür ve sistemlerin el kitaplarına göre yürütmek ve ilgili alanda araştırma geliştirme yapmak,

 • AA’da sistemlerle ilgili çalışmalara rehberlik etmek, farkındalığın artmasına yönelik çalışmalar yapmak,

 • Kurum tarafından yürütülen yönetim sistemi standartlarına ilişkin iç tetkiklerde tetkiklere katılımı sağlamak ve açılan düzeltici faaliyetlerin takibini yapmak,

 • İç tetkik harici düzeltici faaliyet takip işlemlerini yürütmek ve düzeltici faaliyet analizlerini yapmak,

 • Birimler tarafından değerlendirmesi yapılan tedarikçileri analiz etmek ve raporlama faaliyetlerini yürütmek,

 • Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantılarının içeriklerini hazırlamak, toplantı kararlarını raporlayarak gerçekleşmeleri takip etmek,

 • Bağlı bulunulan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) standartlarını dikkate alarak, AA’nın dokümantasyon şartlarını yönetici ve diğer ilgililerle belirlemek. Kurum personelinin dokümanlara erişimi için kurulu alt yapıyı işletmek,

 • Birimlerin ve proseslerin risklerini yöneticilerinin gözetiminde değerlendirmek ve risk planlarını hazırlamak, 

 • Birimlerdeki iş ve işlemlerin mevzuatlara uygun yürütülmesini sağlamak, sonuçları birim yöneticisine rapor etmek,

 • Fiziksel ve dijital ortamdaki tüm sistemlerin dokümanlarının mevzuatlara uygun şekilde güncel tutulmasını sağlamak,

 • Amirleri tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek. 

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin en az lisans düzeyinden mezun olmak, 

 • Habercilik geçmişi olan, haber ve idari birim entegrasyonunu sağlayabilecek,

 • Tercihen Kalite Yönetimi ve benzeri sistemlerde eğitim almış, en az 3 sene deneyime sahip, 

 • Müzakere ve sorun çözme becerisine sahip,

 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen, 

 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kuvvetli, zaman yönetimi konusunda bilgili, 

 • İstatistik, raporlama, ofis programları konusunda deneyimli,

 • Analitik düşünebilen, izleme ve kontrol becerisi gelişmiş,

 • Tercihen İngilizce bilen,

 • Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış / muaf olması gerekmektedir.

Anadolu Ajansı

Dünyada habercilik beklentilerindeki değişime ve teknolojinin gelişimine bağlı kendini hızla yenileyen Anadolu Ajansı, bu çerçevede ‘’globalleşme süreci’’ni son yıllarda yaptığı atılım ve yatırımlarla çok önemli noktalara taşıdı. AA, 100 yılı aşkın birikimiyle geldiği noktada habercilik ve teknoloji alanında yaşadığı küresel dönüşümle yurt içinde 88 ofisi, 100 ülkede temsilcisi ve 41 merkezde ofisi; 124 farklı uyruktan binlerce çalışanıyla dünyanın en etkin ajanslarından biri konumundadır. Uluslararası alanda önemli bir marka hâline gelen Ajansımız, dünya genelindeki 2 bin 300 abonesine 13 dildeki yayınıyla günde 2 bini aşkın haber, 2 binden fazla fotoğraf, 400’ün üzerinde video, 9 infografik, 18 canlı yayın ve 3 analiz servis eder hâle gelmiştir.

Paylaş
Son başvuru tarihi: 31.10.2021 00:00
HRPeak