Name *
Last Name *
Email *
Enter the email address you want to use while logging into the system in the field next to it.
Warning: Specify an email address that you actively use as an account verification message will be sent to the email address entered.
Identity NumberNationality *
YKN / ID Number
Gender
Date of Birth *
City you live in *
 / 
Phone Number *
Educational Status *
University
Department
Grade
Date of Graduation
Last Work Experience *
Company *
Job Title *
Date of Employment *
/
Social Networks
Password *
Your password must be at least 8 characters long.
Password (Repeat) *
This is to confirm that I have read the Privacy Announcement and I accept them. Click here to read Privacy Announcement
ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN DANIŞMAN ŞİRKETLERE
AKTARILMASINA İLİŞKİN ADAY AÇIK RIZA BEYANI

Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi (“Anadolu Ajansı”) ne iş başvurusunda bulunan aday olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, kişisel verilerimin; Anadolu Ajansı tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen;
Ad, soyadı, imza, telefon numarası, oturulan il, ilçe, semt, mahalle, eğitim durumu, yabancı dil bilgisi, sertifika bilgileri, okul bilgileri, özgeçmiş bilgileri, mesleki yeterlilik bilgileri, kurslar, iş deneyimi, diploma bilgileri, referans olarak gösterilen kişinin adı, soyadı, telefon numarası verilerinin Anadolu Ajansı’nın amaç ve yöntemleri ile hukuki sebepler dâhilinde işe alım/başvuru sürecinde iş başvurusu yaptığım pozisyon için uygun niteliklere sahip olup olmadığım hakkında profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamak üzere; Anadolu Ajansı’na hizmet veren danışman şirket YTÜ Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi B1 Blok. No: 404 Esenler 34220 İstanbul
adresinde mukim, 330 211 3719 vergi numaralı, Eksedra Bilişim Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye ve bu danışman şirkette aktif olarak çalışan, kişisel verilerin aktarılması ve işlenmesi konusunda eğitilmiş ve bu konuda kendilerine gizlilik sözleşmesi imzalatılmış kişilere aktarılmasına ve aktarılan verilerimin işbu veri aktarımı yapılan Eksedra danışman şirket ve yetkili çalışanları tarafından işlenmesine ve saklanmasına kayıtsız şartsız açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Referans olarak gösterdiğim kişi; kendisinin referans olarak gösterileceğini, bu nedenle; adı, soyadı ve telefon numarası verilerini işe başvuru sırasında Anadolu Ajansı’na ve Anadolu Ajansı’nın işe alım/başvuru sürecinde adaylar ve ilan verilen iş alanı arasında profesyonel uygunluk denetimi yapacak olan danışman şirketlere aktarılacağını ve bu şirketler tarafından işleneceğini bilmektedir. Kendisi bana referans olması nedeniyle adı, soyadı ve telefon numarasının Anadolu Ajansı ve onun danışman şirketleri tarafından işleneceği konusunda tarafımca aydınlatılmış olup; ayrıca bu verilerinin bana referans olması nedeniyle işe başvuru/alım sürecinde Anadolu Ajansı ve onun danışman şirketleri tarafından işlenip aktarılacağı konusunda açık rıza beyanında bulunmuştur. Bundan dolayı referans gösterilen kişi veya herhangi kurum veya kuruluş tarafından ve 3. Kişiler tarafından herhangi hak iddia edilmesi yahut idari, cezai veya hukuki yaptırım ile karşı karşıya kalınması halinde doğan zarardan dolayı tüm sorumluluk bana aittir.
Fields marked with * are required.
HRPeak