ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA
ADAY AYDINLATMA METNİ
Anadolu Ajansı’na iş başvurusunda bulunarak göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. İş başvuru formu kendi el yazınızla doldurmanızı rica ederiz. Formu doldurmaya başlamadan önce aday aydınlatma metnini okumanız gerekmektedir. Referans bilgisinin iletilmesi zorunlu değildir. Referans bilgisini iletmeniz halinde ilgili kişiyi bilgilendirmeniz ve onayını almanız gerekmektedir.

KVKK ADAY AYDINLATMA METNİ
Anadolu Ajansı bünyesine katılmak adına tarafımıza başvuruda bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirmek adına bu aydınlatma metnini düzenlemiş bulunmaktayız. Tarafımıza ilettiğiniz bilgileriniz; başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda oluşturulacak özlük dosyanızda tutulacak, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması durumunda ise başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasını izleyen ilk periyodik imha işleminde imha edilecektir.

İşlenecek Kişisel Verileriniz: Kimlik Bilgisi (Ad, soyadı, imza), İletişim Bilgisi (Telefon numarası, oturulan ilçe/semt/mahalle), Özlük ve Mesleki Deneyim Bilgisi (Eğitim durumu, yabancı dil bilgisi, sertifika bilgileri, okul bilgileri, özgeçmiş bilgileri, mesleki yeterlilik bilgileri, kurslar, iş deneyimi, diploma bilgileri), Referans Bilgisi (Referans olarak gösterilen kişinin adı, soyadı, telefon numarası)

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı: Formda belirtmiş olduğunuz kişisel verileriniz çalışan adayı yerleştirme ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi ile insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.
Ek olarak adınız, soyadınız ve imza bilginiz hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla işlenecektir.

Aktarım Alıcı Grupları ve Aktarım Amacı:
Başvuru formunda belirtmiş olduğunuz kişisel verileriniz teyit amaçlı olarak hakkınızda bilgi alınması amacıyla referans olarak belirttiğiniz kişilere sözlü olarak aktarılacaktır. Ek olarak işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın 8. maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde insan kaynakları teknolojisi hizmetleri kapsamında yurt içinde yer alan tedarikçimize aktarılacaktır. Ayrıca normal şartlar dahilinde aktarılmamakla birlikte aydınlatma metni hakkında bilgi edindiğinize dair adınız, soyadınız ve imzanız gündeme gelirse hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuki alanda hizmet ve danışmanlık aldığımız firmaya/kişiye aktarılacaktır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verilerinizi iş başvuru formu aracılığı ile sizden form olarak (otomatik olmayan yollarla), internet sitesi üzerinden (kısmen otomatik yollarla) ve referans olarak belirttiğiniz kişiden telefon aracılığıyla (kısmen otomatik yollarla) elde etmekteyiz.
Kimlik, iletişim, özlük ve mesleki deneyim bilgisinin işlenmesinin hukuki sebebi: Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Referans bilgisinin işlenmesi: İlgili kişinin açık rızasının varlığı.

6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız: 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde tarafımıza başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusunun Kimliği: Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi